OFERTA

Balans Psychoterapia jest miejscem, gdzie pracujemy zachowując standardy etyczne w psychoterapii. Najwyższe kwalifikacje i dbałość o dyskrecję tworzą platformę bezpieczeństwa dla naszych klientów.

Psychoterapia jest procesem samopoznania i zrozumienia siebie, w celu zmiany funkcjonowania i poprawy jakości życia.

Psychoterapia indywidualna może być krótkoterminowa lub długoterminowa. Krótkoterminowa terapia umożliwia pomoc w sytuacji kryzysowej, pomaga w podjęciu ważnych decyzji lub w przeżyciu nagłych wydarzeń. Trwa od kilku do kilkunastu spotkań.

Psychoterapia długoterminowa jest pracą nastawioną na głębsze poznanie i zrozumienie siebie, czego wynikiem jest zmiana funkcjonowania w życiu.

Psychoterapia par jest propozycją dla osób, które przeżywają trudności w swoim związku. Daje szansę na zrozumienie samych siebie i swoich partnerów. Pomaga utrzymać i rozwijać związek z uszanowaniem wzajemnych potrzeb i ograniczeń. Spotkania zawsze odbywają się z uczestnictwem pary i terapeuty.

Psychoterapia w leczeniu niepłodności to propozycja dla par oczekujących biologicznego dziecka. Leczenie niepłodności to bardzo obciążający czas, któremu towarzyszy przeżywanie wielu trudnych uczuć. Niejednokrotnie ograniczają one płodność i zajście w ciążę. Terapia pozwala na odnalezienie zasobów umożliwiających urodzenie dziecka oraz na godne wspólne przeżywanie czasu czekania na dziecko.

W celu umówienia pierwszej wizyty prosimy o kontakt telefoniczny bezpośrednio z terapeutą.

W wyjątkowych sytuacjach możliwa jest psychoterapia online.

Psychoterapia rodzinna skierowana jest do osób, które przeżywają trudności w relacjach rodzinnych. Proces rozwojowy dzieci, choroba czy rozstanie rodziców niosą ze sobą znaczne obciążenie psychologiczne dla każdego członka rodziny. Psychoterapia pomaga zadbać o potrzeby poszczególnych osób, aby rodzina mogła się rozwijać.

Diagnoza trudności emocjonalnych i w zachowaniu dziecka oparta jest na czynnej obserwacji zabawy i funkcjonowania dziecka w bezpośredniej relacji z rodzicem. Poprzedzona jest wizytą rodziców i rozmową o zgłaszanych trudnościach.

W ramach pracy z rodzinami oferujemy:
Obserwację i diagnozę więzi emocjonalnej małego (0-4) dziecka w relacji z rodzicami.
Diagnozę i psychoterapię rodzinną z małymi dziećmi (4-8), u których występują dysfunkcje w zachowaniu i/lub problemy w rozwoju emocjonalno – społecznym takie jak np.: moczenie nocne, jadłowstręt dziecięcy i inne zaburzenia jedzenia, lęki nocne, fobie dziecięce, napady złości, niesamodzielność, nieśmiałość, agresja.
Diagnozę i psychoterapię rodzinną z dziećmi starszymi (8-12) ze specyficznymi zaburzeniami w rozwoju, z zaburzeniami w zachowaniu takimi jak nieśmiałość, agresja, z obniżoną samooceną, z zaburzeniami w jedzeniu, z zaburzeniami adaptacyjnymi i zaburzeniami w nastroju takimi jak apatia, depresja, zachowania autodestrukcyjne.
Diagnozę i psychoterapię młodzieży.

W sytuacjach, w których spotkanie w gabinecie nie jest możliwe, psychoterapia online może być najbardziej optymalnym rozwiązaniem.

W niektórych przypadkach psychoterapia w gabinecie nie jest możliwa. I choć spotkania online nie mogą równać się z tymi na żywo, mogą przynieść ulgę i spokój w trudnych, kryzysowych sytuacjach.

W celu umówienia pierwszej wizyty prosimy o kontakt telefoniczny bezpośrednio z terapeutą.

Jeżeli potrzebujesz pomocy psychologicznej, a:
jesteś na kwarantannie,
przebywasz lub mieszkasz za granicą,
masz rekonwalescencję po zabiegu,
z innych powodów nie możesz dotrzeć do gabinetu,

— skorzystaj z sesji online.

Pamiętaj, aby zadbać o bezpieczną, poufną przestrzeń do rozmowy, tak by w pełni spożytkować ten czas.

Psychoterapia biznesu to wsparcie dla pracowników i liderów w radzeniu sobie z trudnościami prywatnymi i zawodowymi, które wpływają na wydajność w pracy.

Balans Pro to program ochrony zdrowia psychicznego biznesu. Jego głównym celem jest wsparcie pracowników i liderów w rozwiązaniu problemów prywatnych i zawodowych, co bezpośrednio wpływa na wzrost ich produktywności i jednocześnie efektywności organizacji.

Kondycja psychiczna osoby, jej mentalne i emocjonalne podejście do własnych osiągnięć życiowych i zawodowych, ma wpływ na samopoczucie i nastrój, co z kolei wpływa na jej wydajność. Sytuacje losowe w pracy i w życiu prywatnym, choroby, problemy związane z bliskimi, problemy ze snem – to wszystko oddziaływuje na dobrostan i samopoczucie jednostki. Pod wpływem wysokiego obciążenia emocjonalnego, pracownik staje się mało odporny na stres, rozdrażniony, zdekoncentrowany i zmęczony, co bezpośrednio obniża jego wydajność w pracy.

Bezpośrednie korzyści:
zmniejszenie absencji pracowników
wczesne reagowanie na zagrożenia zachwiania zdrowia psychicznego (stany depresyjne, uzależnienia, stany lękowe, napady paniki)
 ograniczenie rotacji pracowników
 budowanie lojalności pracowników wobec firmy, która dba o pracownika
 budowanie wizerunku nowoczesnej firmy, która podąża za światowymi trendami.

Szczegółowa oferta jest dostosowywana do potrzeb klienta, organizacji. Nawiązując współpracę bierzemy pod uwagę obszar działalności firmy, jej kulturę organizacyjną, demografię i środowisko. Zakres świadczonych przez nas usług jest odzwierciedleniem potrzeb firmy.

Więcej informacji, kontakt +48 609 100 763

Program Balans Pro jest realizowany w oparciu o współpracę z siecią profesjonalistów. W naszej pracy koncentrujemy się na maksymalizowaniu potencjału kapitału ludzkiego – w życiu zawodowym i prywatnym. Organizacjom i firmom pomagamy zwiększać efektywność poprzez wzrost jakości życia ich pracowników. Wykorzystujemy potwierdzoną naukowo wiedzę z obszaru psychologii klinicznej i neuronauki.

Podstawowe założenia:
możemy stworzyć przestrzeń terapeutyczną u Ciebie lub klienci mogą przyjść do przestrzeni Balansu,
wszystkie sesje są poufne i nie piszemy diagnoz ani raportów z postępów terapii,
treść sesji może obejmować kwestie z życia biznesowego i osobistego,
opłaty mogą być opłacane przez osobę fizyczną lub fakturowane bezpośrednio na firmę.

Ludzie nie przychodzą na terapię, aby zmienić swoją przeszłość, ale swoją przyszłość.

Milton H. Erickson
POZNAJ NAS

Balans Psychoterapia

wizyty prosimy umawiać bezpośrednio z terapeutami.

biuro@balanspsychoterapia.pl
+48 506 679 639

ul. Iłłakowiczówny 8/4,
60-789 Poznań