ZESPÓŁ

Nasz zespół powstał w 2008 roku. Od początku podstawą są dla nas kompetencje, odpowiedzialność i koleżeństwo. Każdy z psychoterapeutów ma wiele lat nauki za sobą i rzetelną wiedzę. Uczestniczymy w konferencjach, szkoleniach i superwizji, aby uczyć się dalej. Lubimy ze sobą pracować, szanujemy swoje różnice i podobieństwa — to dobry fundament, żeby pomagać innym. Życzliwość jest klimatem Balansu.

Anna Janik
Psycholożka i certyfikowana psychoterapeutka

Psycholożka i certyfikowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Ponad 30 lat doświadczeń zawodowych, między innymi 15 lat pracy w Klinice Onkologii Ginekologicznej oraz Klinice Leczenia Niepłodności Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Od wielu lat współpracuje z Polskim Instytutem Ericksonowskim jako nauczycielka psychoterapii.

Szkoliła się w psychoterapii w wielu profesjonalnych ośrodkach w Polsce, w M.H.Erickson Foundation w USA, oraz w ZIST Niemcy.

Jest założycielką “Balans Psychoterapia”. Prowadzi psychoterapię indywidualną, małżeńską i grupową, także w leczeniu niepłodności.

„Wiele lat doświadczeń w tym zawodzie utwierdza mnie w przekonaniu, że spotkanie z człowiekiem jest niezmiennie fascynującą przygodą, a droga do zdrowia i rozwoju jest inna dla każdego z nas.”

Umów się na spotkanie — zadzwoń lub wyślij sms:
+48 609 100 764

Pracuje w formie

Psychoterapii indywidualnej
Psychoterapii par
Psychoterapii online

Certyfikaty

Agnieszka Bleja
Psycholożka i certyfikowana psychoterapeutka

Psycholożka, certyfikowana psychoterapeutka i superwizorka–aplikantka. Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Studia psychologiczne ukończyła na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Odbyła liczne szkolenia z zakresu psychoterapii ericksonowskiej, systemowej i krótkoterminowej. Przez wiele lat specjalizowała się w pomocy psychologicznej dla dzieci, młodzieży i ich rodzin, prowadząc diagnozę, konsultacje i psychoterapię w poradni psychologiczno – pedagogicznej. Współpracowała z Polskim Instytutem Ericksonowskim jako nauczyciel psychoterapii.

Obecnie zajmuje się psychoterapią indywidualną, par i rodzin. Szczególnym obszarem zainteresowań jest praca rozwojowa, na wszystkich etapach życia. Wspiera rodziny w sytuacjach kryzysowych, szczególnie związanych z rozstaniem rodziców. Pracuje indywidualnie z osobami doświadczającymi trudności w radzeniu sobie z wyzwaniami codziennego życia.

Pracę terapeutyczną poddaje regularnej superwizji u nauczycieli polskich i zagranicznych.

Umów się na spotkanie — zadzwoń lub wyślij sms:
+48 602 804 773

Pracuje w formie

Psychoterapii indywidualnej
Psychoterapii par
Psychoterapii rodzin
Psychoterapii online

Certyfikaty

Anna Bukowska
Mgr psychologii, specjalista psycholog kliniczny, psychoterapeutka, nauczycielka akademicka

Jest absolwentką poznańskiego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
Praca zawodowa w latach 2006-2016, związana była z Kliniką Ginekologiczno- Położniczą w Poznaniu. W tym czasie odbyła liczne szkolenia i staże zawodowe z zakresu psychoonkologii i pomocy psychologicznej w kryzysie, a także związane z przebiegiem szkolenia specjalizacyjnego.
Równocześnie podjęła szkolenia z psychoterapii, kończąc całościowy 4. letni Kurs Psychoterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim oraz roczny Kurs Podstawowy systemowej terapii par i rodzin w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej.

Ma doświadczenie nauczyciela akademickiego na kierunku Psychologii na Uniwersytecie Humanistyczno-Społecznym w Poznaniu oraz kierownika specjalizacji z psychologii klinicznej na Uniwersytecie A. Mickiewicza.

W Balansie prowadzi psychoterapię indywidualną i rodzinną, natomiast na Oddziale Psychiatryczno-Rehabilitacyjnym dla Dzieci i Młodzieży także psychoterapię grupową.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, poddaje swoją pracę regularnej superwizji indywidualnej i grupowej.

Umów się na spotkanie — zadzwoń lub wyślij sms:
+48 608 873 635

Pracuje w formie

Psychoterapii indywidualnej
Psychoterapii rodzin
Psychoterapii online

Certyfikaty

Zuzanna Jarosz

Zuzanna Jarosz
Psycholożka, psychoterapeutka, mgr zarządzania

Studia psychologiczne ukończyła na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu, magisterskie studia ekonomiczne z zarządzania i komunikacji w biznesie ukończyła na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Skończyła 4,5 letni Atestowany przez SNP PTP Kurs Psychoterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim. Jest członkinią Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, uczestniczy w rekomendowanych szkoleniach i konferencjach specjalistycznych.

Ukończyła pierwszy stopień szkolenia z psychoterapii opartej na mentalizacji MBT u Henninga Jordet.

Zdobywała doświadczenie w jednostkach oświatowych i klinicznych. Pracowała m.in. w Zespole Szkół; w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego oraz w Oddziale Afektywnym przy Centrum Zdrowia Psychicznego HCP w Poznaniu, gdzie wspierała osoby z depresją, lękami, CHAD, PTSD, czy zaburzeniami osobowości.

W Balansie jest odpowiedzialna m.in. za program Balans Pro Biznes, który obejmuje wsparcie psychologiczne i psychoterapeutyczne dla pracowników. Współpracuje z firmami,  wspiera liderów w utrzymywaniu satysfakcji z życia zawodowego przy równoczesnym uwzględnianiu sfery prywatnej.

Swoją pracę psychoterapeutyczną poddaje systematycznej superwizji grupowej oraz indywidualnej.

W pracy przede wszystkim ceni relację z klientem, szczególnie dbając o dyskrecję i poczucie bezpieczeństwa.

Od 2022 roku kieruje centrum Balans Psychoterapia.

Umów się na spotkanie — zadzwoń lub wyślij sms:
+48 609 100 763

W Balansie zajmuje się przede wszystkim:

Zaburzeniami nastroju
Zaburzeniami lękowymi
Wzrostem samooceny
Rozwojem osobistym
Wsparciem w kryzysie

Pracuje w formie

Psychoterapii indywidualnej
Psychoterapii online
Psychoterapii biznesu

Certyfikaty

Kamila Maciejewska
Psychoterapeutka, trenerka II stopnia PTP certyfikat II 502, trenerka I stopnia PTP – certyfikat I 327, socjoterapeutka

Ukończyła 4,5 letni Kurs Psychoterapii M. Ericksona w Polskim Instytucie Ericksonowskim oraz liczne szkolenia i kursy doskonalące, umożliwiające zarówno pracę indywidualną z pacjentem, systemową pracę z rodziną, jak i pracę z grupami/zespołami.

Ukończyła pedagogikę opiekuńczo–wychowawczą na Wydziale Edukacji UAM, socjoterapię na Podyplomowym Studium Socjoterapii Dolnośląskiej Wyższej Szkole Edukacji, Szkołę Pomagania Rodzinie (w ujęciu systemowym) we Wrocławiu oraz Wrocławską Szkołę Trenerów „Sieć” Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Wspiera innych w ich rozwoju indywidualnym oraz grupowym, umożliwiając podniesienie jakości życia w relacji z samym sobą oraz z innymi.

Jako psychoterapeutka prowadzi psychoterapię indywidualną, rodzinną oraz konsultacje psychologiczne w ujęciu ericksonowskim. Jako trenerka umiejętności społecznych II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego prowadzi szkolenia dla różnych grup docelowych w obszarze poszerzania kompetencji społecznych.

W pracy psychoterapeutycznej ważna jest dla niej pomoc pacjentowi w dotarciu do jego możliwości/zasobów/motywacji/rozwiązań – zarówno tych, przysłoniętych przez sytuację problemową, jak i tych, z których pacjent, z jakiegoś powodu, nie może korzystać.

Pracując terapeutycznie na rzecz dzieci i młodzieży zaprasza do współpracy najbliższą rodzinę korzystając z możliwości danego systemu rodzinnego.

Prowadząc zajęcia warsztatowe dla rodziców towarzyszy w rozwoju ich kompetencji wychowawczych oraz byciu “wystarczająco dobrym rodzicem”.

Umów się na spotkanie — zadzwoń lub wyślij sms:
+48 605 429 947

Swoje doświadczenie zawodowe budowała od 1998r. prowadząc grupy socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży, grupy psychoedukacyjne dla dorosłych oraz konsultacje indywidualne. Od 2003r. jest odpowiedzialna za przygotowanie merytoryczne oraz prowadzenie warsztatowych i treningowych projektów szkoleniowych, rozwijających umiejętności społeczne osób/zespołów w kraju i za granicą. Adresatami są różne grupy docelowe – głównie z obszarów edukacji, pomocy, medycyny, prawa. Wspiera i szkoli zespoły współpracując z urzędami miast, poradniami psychologiczno–pedagogicznymi, szkołami, organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami, pracującymi na rzecz drugiego człowieka.

Ważna jest dla niej dbałość o rozwój własny. Swoją pracę systematycznie poddaje superwizji indywidualnej i grupowej u certyfikowanych superwizorów.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Pracuje w formie

Psychoterapii indywidualnej
Psychoterapii rodzin
Psychoterapii online

Certyfikaty

Emilia Stachowiak
Psycholożka, certyfikowana psychoterapeutka, psychoonkolożka

Studia psychologiczne ukończyła na Uniwersytecie w Berlinie w 2009 roku (Freie Universität Berlin). Kwalifikacje psychoonkologa uzyskała w 2013 roku również w Berlinie (Wannsee Akademie Berlin). W 2020 roku zakończyła siedmioletni kurs na psychoterapeutę otrzymując tym samym Certyfikat Psychoterapeuty Dzieci i Młodzieży w nurcie behawioralno-poznawczym w Instytucie Behawioralnym w Hamburgu (Institut für Verhaltenstherapie Ausbildung Hamburg – IVAH).

W latach 2013-2015 pracowała jako psychoterapeutka w trzech różnych placówkach psychiatrycznych i psychosomatycznych na terenie Hamburga odbywając 1800 godzin praktyki psychoterapeutycznej kwalifikującej do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty.

W latach 2015-2020 pracowała jako psychoterapeutka dzieci i młodzieży z nastolatkami przy Instytucie Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej w Hamburgu. Prowadziła terapie z pacjentami z zaburzeniami afektywnymi, lękowymi ze szczególnym uwzględnieniem fobii, zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych i adaptacyjnych. Ponadto leczyła pacjentów z zaburzeniami odżywiania jak i zaburzeniami hiperkinetycznymi, zaburzeniami zachowań i emocji oraz funkcji społecznych.

W latach 2016-2021 pracowała jako psycholog-psychoonkolog w Klinice Uniwersyteckiej w Hamburgu pracując zarówno z dorosłymi pacjentami, jak i ich rodzinami ze szczególnym uwzględnieniem rodzin z dziećmi dotkniętymi kryzysem choroby nowotworowej jednego z rodziców.

Aktualnie pracuje jako psycholog szkolny w Społecznej Szkole Podstawowej nr 2 w Poznaniu.

Swoją pracę psychoterapeutyczną poddaje systematycznej superwizji. Regularnie bierze udział w szkoleniach i kursach.

W pracy psychoterapeutycznej ważna jest dla mnie przede wszystkim szczera, autentyczna i bazująca na pełnym zaufaniu relacja z klientem, zarówno dzieckiem, nastolatkiem, jak i dorosłym.

W pracy dużo uwagi poświęcam potencjałom i możliwościom moich klientów jednocześnie wierząc, że każdy kryzys niesie ze sobą nawiązkę dalszego rozwoju. Cieszę się tym samym mogąc towarzyszyć moim młodszym i starszym klientom w poznawaniu siebie, odkrywaniu nowych dróg i szukaniu niekonwencjonalnych rozwiązań.

 

BALANS Übersetzung

Emilia Stachowiak – Psychologin, zertifizierte Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin, Psychoonkologin.

Ich biete individuelle Psychotherapie für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in der verhaltenstherapeutischen Ausrichtung.

Außerdem biete ich Beratung und psychologische Unterstützung für chronisch Erkrankte und deren Familien (mit dem Schwerpunkt einer onkologischen Erkrankung).

In der psychotherapeutischen Arbeit ist es für mich vor allem wichtig eine authentische und vertrauensvolle Klient-Therapeut-Beziehung aufzubauen. Ich konzentriere mich in erster Linie auf die Bedürfnisse und Ressourcen des Klienten/der Klientin, um somit seine/ihre eigene Entwicklungsmöglichkeiten hervorzuheben und diese gezielt für dessen/deren Weiterentwicklung zu nutzen.

Abbschluss des Psychologiestudiums an der Freien Universität Berlin im Jahr 2009.

Im Jahr 2013 Abschluss der Weiterbildung in der Psychoonkologie an der Wannsee Akademie Berlin.

Abschluss der psychotherapeutischen Ausbildung im Jahr 2020 an dem Institut für Verhaltenstherapie Ausbildung Hamburg – IVAH.

In den Jahren 2013-2015 Arbeit als Psychotherapeutin i.A. in einer psychiatrischen Klinik, psychosomatischen Klinik und psychiatrischen Praxis in Hamburg mit insgesamt 1800 Arbeitsstunden.

Weiterhin in den Jahren 2015-2020 psychotherapeutische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen am IVAH mit folgenden psychischen Störungsbildern: affektive Störungen (Depressionen), phobische Störungen, Angst- und Zwangsstörungen, Reaktionen auf schwere Belastungen und Anpassungsstörungen, somatoforme Störungen, Essstörungen, diverse verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend.

In den Jahren 2016-2021 angestellt an dem Universitätsklinikum Hamburg Eppendorf. Arbeit mit dem Schwerpunkt Psychoonkologie sowohl mit dem an Krebs erkrankten Patienten als auch deren Familien.

In der psychotherapeutischen Arbeit widme ich viel Aufmerksamkeit den Ressourcen und Möglichkeiten meiner Klienten. Gleichzeitig glaube ich fest daran, dass jede Lebenskrise ein Potenzial für weitere Entwicklung und inneres Wachstum in sich trägt. Darum freue ich mich, wenn ich meine jüngeren als auch älteren Klienten bei dem Prozess ihrer Selbstentwicklung begleiten und unterstützen kann.

Eine vertrauensvolle und authentische therapeutische Beziehung mit meinen Klienten sowohl Kindern, Jugendlichen als auch Erwachsenen sehe ich als die Grundlage einer gelungenen therapeutischen Zusammenarbeit.

Systematisch supervidiere ich meine Arbeit, regelmäßig nehme ich an fachgebundenen Fortbildungen und Kursen teil.

Umów się na spotkanie — zadzwoń lub wyślij sms:  +48513506313

Vereinbare einen Termin – telefonisch oder per sms unter der Nummer: +48513506313

 

Pracuje w formie

Psychoterapii indywidualnej dzieci i młodzieży
Psychoterapii rodzin
Psychoterapii online
Psychoonkologii

Arbeite als:

Individuelle Kinder und Jugendlichenpsychotherapeutin
Familientherapeutin
Psychotherapie online
Psychoonkologin

Certyfikaty

Psychoterapeuta Poznań
Lucyna Baszkiewicz
Psychoterapeutka, Specjalistka psychologii klinicznej

Ukończyła psychologię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Dalsze kwalifikacje zawodowe kontynuowała w ramach szkolenia podyplomowego uzyskując tytuł specjalisty psychologii klinicznej; należy do PTP /Rejestr Polskich Psychologów Klinicznych WLP0023/, specjalizacja neuropsychologiczna realizowana w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Przygotowanie do pracy psychoterapeuty uzyskała realizując liczne szkolenia terapeutyczne m.in. terapii Gestalt, Analizy Transakcyjnej, całościową szkołę psychoterapii akredytowaną przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej obejmującą kurs podstawowy, zaawansowany oraz atestowany.

Doświadczenia zawodowe uzyskała pracując w Poradniach Zdrowia  Psychicznego; w Szpitalu Miejskim  w Poznaniu i Nowym Tomyślu. Współpracuje  z Ośrodkiem Badań Klinicznych w projektach dotyczących zespołów otępiennych. W ramach Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego w projekcie unijnym Bliżej Ciebie prowadzi terapię rodzinną.

Na spotkania zaprasza osoby doświadczające trudności w relacjach z innymi; przeżywających czas straty, żałoby, zmagających się z obniżonym nastrojem, lękiem jak również osoby pragnące zmienić swoją sytuację osobistą, zawodową czy pracować w obszarze rozwoju osobistego.

Prowadzi terapię indywidualną, par i rodzin w nurcie systemowym

W pracy kieruje się zasadami zawartymi w Kodeksie Etyczno-Zawodowym Psychologa Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz w Kodeksie Etycznym Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego; swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Umów się na spotkanie — zadzwoń lub wyślij sms:
+48 698 716 659

Pracuje w formie

Psychoterapii indywidualnej
Psychoterapii par
Psychoterapii rodzin
Psychoterapii online

Certyfikaty

Magdalena Krzesińska-Pierz

Magdalena Krzesińska-Pierz
Psycholożka, psychoterapeutka

Magister psychologii ze specjalnością kliniczną. Ukończyła szkolenie z psychoterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim, atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Absolwentka kursu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w CTSR w Sopocie. Absolwentka Studium Interwencji Kryzysowej oraz studiów podyplomowych na kierunku Psychosomatyka i somatopsychologia. Prowadzi zajęcia praktyczne dla studentów Uniwersytetu Medycznego. Członkini Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.


Na co dzień pracuje w Ginekologiczno-Położniczym Szpitalu Klinicznym UM w Poznaniu, gdzie udziela wsparcia w sytuacjach niepowodzeń położniczych, ciąży powikłanej, diagnozy nowotworowej, operacji ginekologicznej. Opieką obejmuje również pacjentki w sytuacji porodu oraz rodziców w przypadku konieczności hospitalizacji noworodka.


Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w:

Centrum Zdrowia Psychicznego HCP w Poznaniu,

Szpitalu Miejskim im. Franciszka Raszei w Poznaniu,

Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Kościanie,

Poznańskim Ośrodku Zdrowia Psychicznego.

Gabinet przyjazny osobom LGBT+.
Swoją pracę psychoterapeutyczną poddaje systematycznej superwizji. Pracuje zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie Etyczno-Zawodowym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Umów się na spotkanie — zadzwoń lub wyślij sms:
+48 691 639 818

Swoją ofertę kieruje do osób:

✽   Doświadczających trudności w obszarze zdrowia psychicznego
✽   Będących w kryzysie emocjonalnym
✽   Mających problemy w relacjach interpersonalnych
✽   Przeżywających stratę, żałobę
✽   Zmagających się z obniżonym nastrojem, problemami ze snem, lękiem
✽   Doświadczających zaburzeń psychosomatycznych oraz będących w sytuacji choroby
✽   Potrzebujących wsparcia w okresie ciąży
✽   Zainteresowanych rozwojem osobistym

Pracuje w formie

✽   Psychoterapii indywidualnej
✽   Psychoterapii online
✽   Psychoterapii biznesu

Certyfikaty

Karolina Libera Strogulska

Karolina Libera-Strogulska
Psycholożka, specjalistka psychologii klinicznej, certyfikowana specjalistka psychoterapii uzależnień

Jestem absolwentką Uniwersytetu im. ADAMA Mickiewicza na kierunku Psychologia.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam na oddziałach psychiatrycznych Szpitala Neuropsychiatrycznego w Kościanie.

Podczas 10 letniej pracy w tym miejscu ukształtowała się kilkuletnia droga poszerzenia kwalifikacji zawodowych w obszarze psychologii klinicznej zakończona w roku 2012 uzyskaniem specjalizacji. Kolejne lata doświadczeń zawodowych to Poradnie Zdrowia Psychicznego w Poznaniu oraz Poradnie Terapii Uzależnień.

Aktualnie pełnię funkcję współkierownika Centrum Psychoterapii w Poznaniu.

Droga szkoleniowa oprócz specjalizacji podążała też przez Kurs Podstawowy i Zaawansowany Terapii Systemowej w WTTS.

Kolejne kwalifikacje zdobywałam uzyskując certyfikat psychoterapeuty uzależnień.

Swoim doświadczeniem klinicznym wspieram też studentów specjalizacji z psychologii klinicznej pełniąc od kilku lat funkcję kierownika specjalizacji i współpracując z Uniwersytetem Medycznym oraz Wydziałem Psychologii i Kognitywistyki w Poznaniu.

Zapraszam osoby dorosłe zmagające się z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych oraz członków ich rodzin. Prowadzę także psychoterapię indywidualną osób doświadczających kryzysów życiowych, strat, odczuwających stany smutku,  niepokoju i lęku.

Umów się na spotkanie — zadzwoń lub wyślij sms:
+48 609812939

Pracuje w formie

Psychoterapii indywidualnej
 

Certyfikaty

Katarzyna_Michalska - psycholog

Katarzyna Michalska

Psychoterapeutka

Ukończyła:

– 4,5 letni Atestowany przez SNP PTP Kurs Psychoterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim,

-Studium Terapii Rodzin w Polskim Instytucie Ericksonowskim ,

-Szkolenie 1 i 2 stopnia z hipnozy w Polskim Instytucie Ericksonowskim

-2 letnie szkolenie z Ego State Therapy

-Aktualnie jest w trakcie 3 letniego szkolenia Somatic Experiencing we Wrocławskiej Pracowni Psychoedukacji i Terapii „Puls”.

-Posiada wykształcenie wyższe magisterskie oraz ukończone studia podyplomowe z Zarzadzania w Opiece Zdrowotnej na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu

-Ukończyła liczne szkolenia poszerzające warsztat pracy w różnych nurtach terapeutycznych

-Uczestniczyła w konferencjach zagranicznych np. Evolution of Psychotherapy /Kalifornia  i krajowych

-Jest właścicielem zespołu gabinetów na ul. Gasiorowskich 4 w Poznaniu.

 

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji u certyfikowanego superwizora S. N. Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (cert. nr 88), Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (cert. nr 4) oraz EAP (European Association for Psychotherapy).

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz The International Society for Hypnosis.

Posiada wieloletnie doświadczenie w indywidualnej(oraz rodzinnej) pracy terapeutycznej z osobami dorosłymi.

Istotne jest dla niej holistyczne i indywidualne podejście do klienta, uwzględniające min. elementy pracy z ciałem.

Obszarem zainteresowań jest praca z trauma oraz zaburzeniami lękowymi.

W swojej pracy szczególny nacisk kładę na budowanie relacji terapeutycznej, poczucie bezpieczeństwa oraz zasoby pacjenta.

W procesie terapeutycznym pacjenta wykorzystuje do pracy  miedzy innymi techniki pracy z ciałem, pracę z metaforą, psychodramę, hipnozę ericksonowską oraz pracę ze stanami ego.

Umów się na spotkanie — zadzwoń lub wyślij sms:
+48 513498050

Pracuje w formie

Psychoterapii indywidualnej
 
Psychoterapii online
 

Ludzie nie przychodzą na terapię, aby zmienić swoją przeszłość, ale swoją przyszłość.

Milton H. Erickson
POZNAJ NAS

Balans Psychoterapia