ZESPÓŁ

Nasz zespół powstał w 2008 roku. Od początku podstawą są dla nas kompetencje, odpowiedzialność i koleżeństwo. Każdy z psychoterapeutów ma wiele lat nauki za sobą i rzetelną wiedzę. Uczestniczymy w konferencjach, szkoleniach i superwizji, aby uczyć się dalej. Lubimy ze sobą pracować, szanujemy swoje różnice i podobieństwa — to dobry fundament, żeby pomagać innym. Życzliwość jest klimatem Balansu.

Anna Janik
Psycholog i certyfikowany psychoterapeuta

Psycholog i certyfikowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Ponad 30 lat doświadczeń zawodowych, między innymi 15 lat pracy w Klinice Onkologii Ginekologicznej oraz Klinice Leczenia Niepłodności Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Od wielu lat współpracuje z Polskim Instytutem Ericksonowskim jako nauczyciel psychoterapii.

Szkoliła się w psychoterapii w wielu profesjonalnych ośrodkach w Polsce, w M.H.Erickson Foundation w USA, oraz w ZIST Niemcy.

Jest założycielką „Balans Psychoterapia”. Prowadzi psychoterapię indywidualną, małżeńską i grupową, także w leczeniu niepłodności.

„Wiele lat doświadczeń w tym zawodzie utwierdza mnie w przekonaniu, że spotkanie z człowiekiem jest niezmiennie fascynującą przygodą, a droga do zdrowia i rozwoju jest inna dla każdego z nas.”

Aktualnie nie przyjmuje nowych osób do terapii.

Pracuje w formie

Psychoterapii indywidualnej
Psychoterapii par
Psychoterapii online

Certyfikaty

Agnieszka Bleja
Psycholog i certyfikowany psychoterapeuta

Psycholożka, certyfikowana psychoterapeutka i superwizorka–aplikantka. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Studia psychologiczne ukończyła na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Odbyła liczne szkolenia z zakresu psychoterapii ericksonowskiej, systemowej i krótkoterminowej. Przez wiele lat specjalizowała się w pomocy psychologicznej dla dzieci, młodzieży i ich rodzin, prowadząc diagnozę, konsultacje i psychoterapię w poradni psychologiczno – pedagogicznej. Współpracowała z Polskim Instytutem Ericksonowskim jako nauczyciel psychoterapii.

Obecnie zajmuje się psychoterapią indywidualną, par i rodzin. Szczególnym obszarem zainteresowań jest praca rozwojowa, na wszystkich etapach życia. Wspiera rodziny w sytuacjach kryzysowych, szczególnie związanych z rozstaniem rodziców. Pracuje indywidualnie z osobami doświadczającymi trudności w radzeniu sobie z wyzwaniami codziennego życia.

Pracę terapeutyczną poddaje regularnej superwizji u nauczycieli polskich i zagranicznych.

Umów się na spotkanie — zadzwoń lub wyślij sms:
+48 602 804 773

Pracuje w formie

Psychoterapii indywidualnej
Psychoterapii par
Psychoterapii rodzin
Psychoterapii online

Certyfikaty

Anna Bukowska
Mgr psychologii, specjalista psycholog kliniczny, psychoterapeuta, nauczyciel akademicki

Jest absolwentką poznańskiego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
Praca zawodowa w latach 2006-2016, związana była z Kliniką Ginekologiczno- Położniczą w Poznaniu. W tym czasie odbyła liczne szkolenia i staże zawodowe z zakresu psychoonkologii i pomocy psychologicznej w kryzysie, a także związane z przebiegiem szkolenia specjalizacyjnego.
Równocześnie podjęła szkolenia z psychoterapii, kończąc całościowy 4. letni Kurs Psychoterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim oraz roczny Kurs Podstawowy systemowej terapii par i rodzin w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej.

Ma doświadczenie nauczyciela akademickiego na kierunku Psychologii na Uniwersytecie Humanistyczno-Społecznym w Poznaniu, aktualnie jest kierownikiem specjalizantów z psychologii klinicznej na Uniwersytecie A.Mickiewicza.

Pracuje w Poradni Zdrowia Psychicznego w Poznaniu oraz w Poradni dla Dzieci i Młodzieży w Lesznie.

Umów się na spotkanie — zadzwoń lub wyślij sms:
+48 608 873 635

Pracuje w formie

Psychoterapii indywidualnej
Psychoterapii rodzin
Psychoterapii online

Certyfikaty

Zuzanna Jarosz
Psycholog, psychoterapeuta, mgr zarządzania

Studia psychologiczne ukończyła na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu, studia ekonomiczne z zarządzania i komunikacji w biznesie ukończyła na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Skończyła 4,5 letni Atestowany przez SNP PTP Kurs Psychoterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, uczestniczy w rekomendowanych szkoleniach i konferencjach specjalistycznych.

Pracuje w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego przy Centrum Medycznym HCP w Poznaniu.

W Balansie odpowiedzialna za program Balans Pro Biznes, który obejmuje ochronę zdrowia psychicznego biznesu, współpracuje z firmami.

Swoją pracę psychoterapeutyczną poddaje systematycznej superwizji.

W pracy przede wszystkim ceni relację z klientem, szczególnie dbając o dyskrecję i poczucie bezpieczeństwa.

Umów się na spotkanie — zadzwoń lub wyślij sms:
+48 609 100 763

W Balansie zajmuje się przede wszystkim:

Zaburzeniami nastroju
Zaburzeniami lękowymi
Radzeniem sobie ze stresem
Wzrostem samooceny
Budowaniem rezyliencji
Rozwojem osobistym
Wsparciem w kryzysie

Pracuje w formie

Psychoterapii indywidualnej
Psychoterapii online
Psychoterapii biznesu

Certyfikaty

Kamila Maciejewska
Psychoterapeuta, trener II stopnia PTP certyfikat II 502, trener I stopnia PTP – certyfikat I 327, socjoterapeuta

Ukończyła 4,5 letni Kurs Psychoterapii M. Ericksona w Polskim Instytucie Ericksonowskim oraz liczne szkolenia i kursy doskonalące, umożliwiające zarówno pracę indywidualną z pacjentem, systemową pracę z rodziną, jak i pracę z grupami/zespołami.

Ukończyła pedagogikę opiekuńczo–wychowawczą na Wydziale Edukacji UAM, socjoterapię na Podyplomowym Studium Socjoterapii Dolnośląskiej Wyższej Szkole Edukacji, Szkołę Pomagania Rodzinie (w ujęciu systemowym) we Wrocławiu oraz Wrocławską Szkołę Trenerów „Sieć” Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Wspiera innych w ich rozwoju indywidualnym oraz grupowym, umożliwiając podniesienie jakości życia w relacji z samym sobą oraz z innymi.

Jako psychoterapeuta prowadzi psychoterapię indywidualną, rodzinną oraz konsultacje psychologiczne w ujęciu ericksonowskim. Jako trener umiejętności społecznych II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego prowadzi szkolenia dla różnych grup docelowych w obszarze poszerzania kompetencji społecznych.

W pracy psychoterapeutycznej ważna jest dla niej pomoc pacjentowi w dotarciu do jego możliwości/zasobów/motywacji/rozwiązań – zarówno tych, przysłoniętych przez sytuację problemową, jak i tych, z których pacjent, z jakiegoś powodu, nie może korzystać.

Pracując terapeutycznie na rzecz dzieci i młodzieży zaprasza do współpracy najbliższą rodzinę korzystając z możliwości danego systemu rodzinnego.

Prowadząc zajęcia warsztatowe dla rodziców towarzyszy w rozwoju ich kompetencji wychowawczych oraz byciu “wystarczająco dobrym rodzicem”.

Umów się na spotkanie — zadzwoń lub wyślij sms:
+48 605 429 947

Swoje doświadczenie zawodowe budowała od 1998r. prowadząc grupy socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży, grupy psychoedukacyjne dla dorosłych oraz konsultacje indywidualne. Od 2003r. jest odpowiedzialna za przygotowanie merytoryczne oraz prowadzenie warsztatowych i treningowych projektów szkoleniowych, rozwijających umiejętności społeczne osób/zespołów w kraju i za granicą. Adresatami są różne grupy docelowe – głównie z obszarów edukacji, pomocy, medycyny, prawa. Wspiera i szkoli zespoły współpracując z urzędami miast, poradniami psychologiczno–pedagogicznymi, szkołami, organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami, pracującymi na rzecz drugiego człowieka.

Ważna jest dla niej dbałość o rozwój własny. Swoją pracę systematycznie poddaje superwizji indywidualnej i grupowej u certyfikowanych superwizorów.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Pracuje w formie

Psychoterapii indywidualnej
Psychoterapii rodzin
Psychoterapii online

Certyfikaty

Emilia Stachowiak
Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta, psychoonkolog

Studia psychologiczne ukończyła na Uniwersytecie w Berlinie w 2009 roku (Freie Universität Berlin). Kwalifikacje psychoonkologa uzyskała w 2013 roku również w Berlinie (Wannsee Akademie Berlin). W 2020 roku zakończyła siedmioletni kurs na psychoterapeutę otrzymując tym samym Certyfikat Psychoterapeuty Dzieci i Młodzieży w nurcie behawioralno-poznawczym w Instytucie Behawioralnym w Hamburgu (Institut für Verhaltenstherapie Ausbildung Hamburg – IVAH).

W latach 2013-2015 pracowała jako psychoterapeutka w trzech różnych placówkach psychiatrycznych i psychosomatycznych na terenie Hamburga odbywając 1800 godzin praktyki psychoterapeutycznej kwalifikującej do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty.

W latach 2015-2020 pracowała jako psychoterapeutka dzieci i młodzieży z nastolatkami przy Instytucie Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej w Hamburgu. Prowadziła terapie z pacjentami z zaburzeniami afektywnymi, lękowymi ze szczególnym uwzględnieniem fobii, zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych i adaptacyjnych. Ponadto leczyła pacjentów z zaburzeniami odżywiania jak i zaburzeniami hiperkinetycznymi, zaburzeniami zachowań i emocji oraz funkcji społecznych.

W latach 2016-2021 pracowała jako psycholog-psychoonkolog w Klinice Uniwersyteckiej w Hamburgu pracując zarówno z dorosłymi pacjentami, jak i ich rodzinami ze szczególnym uwzględnieniem rodzin z dziećmi dotkniętymi kryzysem choroby nowotworowej jednego z rodziców.

Aktualnie pracuje jako psycholog szkolny w Społecznej Szkole Podstawowej nr 2 w Poznaniu.

Swoją pracę psychoterapeutyczną poddaje systematycznej superwizji. Regularnie bierze udział w szkoleniach i kursach.

W pracy psychoterapeutycznej ważna jest dla mnie przede wszystkim szczera, autentyczna i bazująca na pełnym zaufaniu relacja z klientem, zarówno dzieckiem, nastolatkiem, jak i dorosłym.

W pracy dużo uwagi poświęcam potencjałom i możliwościom moich klientów jednocześnie wierząc, że każdy kryzys niesie ze sobą nawiązkę dalszego rozwoju. Cieszę się tym samym mogąc towarzyszyć moim młodszym i starszym klientom w poznawaniu siebie, odkrywaniu nowych dróg i szukaniu niekonwencjonalnych rozwiązań.

Umów się na spotkanie — zadzwoń lub wyślij sms:
+48 513 506 313

Pracuje w formie

Psychoterapii indywidualnej dzieci i młodzieży
Psychoterapii rodzin
Psychoterapii online
Psychoonkologii

Certyfikaty

Ludzie nie przychodzą na terapię, aby zmienić swoją przeszłość, ale swoją przyszłość.

Milton H. Erickson
POZNAJ NAS