Hipnoza kliniczna .

W nauce istnieje cała dyscyplina zajmująca się badaniem złożonego zjawiska hipnozy.

Przyjmuje się następującą definicję: 

Hipnoza to stan świadomości obejmujący skupioną uwagę i zmniejszoną świadomość bodźców zewnętrznych, charakteryzujący się zwiększoną zdolnością reagowania na sugestie.

Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że nasze zawężone skupienie uwagi jest zakorzenione neurobiologicznie. Jest naturalną zdolnością ludzkiego mózgu.

Istnieje wiele codziennych aktywności w życiu każdego człowieka, które obejmują hipnotyczną reakcję ze skupioną uwagą, takich jak:

– oglądanie telewizji,

– czytanie,

– bieganie.

To doświadczenie może wiązać się z zawężeniem uwagi w taki sposób, że ignorujemy inne rzeczy i sygnały, które dzieją się wokół nas.

Reagowanie hipnotyczne.

Reagowanie Hipnotyczne jest neurobiologicznie zakorzenioną, genetycznie odziedziczoną zdolnością ludzkiego mózgu. To celowy, motywowany tryb przetwarzania informacji, który pozwala większości ludzi zmieniać w różnym stopniu swoje doświadczenia ciała, siebie, działań i świata.

Chociaż hipnoza przez lata była kontrowersyjna, większość psychologów klinicznych zgadza się obecnie, że jest to skuteczna technika terapeutyczna, dająca dobre efekty w szerokim zakresie schorzeń, w tym bólu, lęku i zaburzeń nastroju. Hipnoza może również pomóc ludziom zmienić ich nawyki, takie jak na przykład rzucenie palenia.

Hipnoza kliniczna w terapii.

Psychoterapeuci używają hipnozy klinicznej, aby pomóc klientom lub pacjentom wprowadzić zmiany psychologiczne i fizjologiczne na trzy główne sposoby. 

Po pierwsze, mogą posługiwać się obrazami mentalnymi lub wyobraźnią danej osoby. Umysł jest w stanie wykorzystać obrazy, nawet jeśli są one tylko symboliczne, aby pomóc nam wprowadzić zmiany, nad którymi pracujemy w procesie psychoterapeutycznym.

Drugą podstawową metodą hipnotyczną jest przedstawienie pacjentowi pomysłów lub sugestii. W stanie skoncentrowanej uwagi pomysły i sugestie zgodne z oczekiwaniami pacjenta mają znacznie silniejszy wpływ na umysł.

Po trzecie, hipnoza może być wykorzystana do nieświadomej eksploracji, głębszego poznania siebie, aby lepiej zrozumieć podstawowe motywacje lub określić, czy przeszłe wydarzenia lub doświadczenia są związane z przyczyną problemu.

Skuteczność hipnozy wydaje się leżeć w sposobie, w jaki omija ona krytyczną obserwację i ingerencję świadomego umysłu, pozwalając intencji klienta na zmianę, której oczekuje.

Hipnoza dla rozrywki- zagrożenia.

Chociaż korzystanie z zestawu umiejętności hipnozy w warunkach klinicznych jest praktykowane w bezpieczny sposób oraz z myślą o najlepszym interesie klienta lub pacjenta, istnieją obawy dotyczące niewłaściwego wykorzystania indukcji hipnotycznych w rozrywce.

Hipnoza dla rozrywki od dawna wiąże się z większą częstotliwością niepożądanych następstw. Jest to prawdopodobnie szerzej praktykowana forma hipnozy, co do której większość klinicystów jest zgodna w swoich obawach. Po serii incydentów (np. Izrael, Wielka Brytania) w wielu miejscach został zakazany.

Jeśli masz wątpliwości co do kompetencji terapeuty stosującego hipnozę, ważne jest ustalenie jego kwalifikacji zawodowych, i uprawnień do wykonywania tej metody w psychoterapii.

Bibliografia

Dell, P. (2017) Is High hypnotizability a necessary diathesis for pathological dissociation? Journal of Trauma & Dissociation, 18:1, 58-87.

APA Division 30 – 2014 Revised definition of hypnosis.  (Elkins, G; Barabasz, A; Council, J & Spiegel, D. (2015) Advancing Research and Practice: The Revised APA division 30 Definition of Hypnosis. IJCEH, 63:1, 1-9.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy

Balans Psychoterapia

wizyty prosimy umawiać bezpośrednio z terapeutami.

biuro@balanspsychoterapia.pl

ul. Zbąszyńska 7/3,
60-359 Poznań

Marker (lat: 52.40585915691578, lng: 16.885334056536816)